Videa


Šlechtění budoucnosti: Od náhody k preciznosti

04. říjen 2021

Už od počátku civilizace lidé sbírali divoké rostliny, domestikovali a šlechtili je. Metody šlechtění se postupně vyvíjely a zlepšovaly. Dnes umíme dědičnou informaci ovlivnit velmi přesně, a to díky nové metodě CRISPR/Cas9. Za tento významný objev získaly Nobelovu cenu Emmanuelle Charpentier a Jennifer A. Doudna.
Vliv klimatické změny na produkci zemědělských plodin

29. září 2021

Změna klimatu a její dopady jsou jednou z největších výzev pro lidskou společnost, a to jak z hlediska globálního, tak lokálního, Českou republiku nevyjímaje. 
Mikrobiota a střevní záněty

20. září 2021

Mikrobiom je soubor všech mikroorganismů osidlujících určité prostředí. Jedná se o zdraví prospěšné ale i patogenní mikroby, které nás v případě rovnováhy posilují ve zdraví, v případě nerovnováhy (dysmikrobie) naopak naše zdraví oslabují až ohrožují. Pokud dysbalance trvá déle, dochází, jak vysvětlí MUDr. Miroslav Kverka, PhD. z Mikrobiologického ústavu AV ČR, ke vzniku nemocí.

Hudba: https://www.bensound.com
Pilotní studie zaměřená na půdní doplňky

15. září 2021

Půda je základním zdrojem obživy lidstva a i když její důležitost roste, její kvalita se bohužel zhoršuje. V půdě chybí organická hmota, živiny a půdní organismy. Tyto komponenty jsou přitom zásadní pro správnou funkci půdy. Mgr. Veronika Jílková, PhD. z Biologického centra AV ČR se zabývá výzkumem půdních doplňků. Chce tak s dalšími vědci a studenty přispět ke zlepšení kritické situace, ve které se půda nachází.

Hudba: https://www.bensound.com
Plýtvání potravinami

10. září 2021

Plýtvání potravinami je velkým celosvětovým problémem. Každým rokem se ve světě vyhodí 1,3 miliardy tun jídla, které by mohlo nasytit 3 miliardy lidí.
Řasy bez slunce

07. září 2021

Mikrořasy obsahují široké spektrum cenných látek. Jejich výzkumu se věnuje detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni, Centrum Algatech. 
Jak do budoucna zajistit dostatek potravin pro lidstvo?

02. září 2021

Prof. Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky AV ČR je laureátem Národní ceny vlády Česká hlava a koordinátor výzkumného programu Akademie věd ČR Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Prof. Doležel ve videu vysvětluje, že lidstvo stojí před problémem, kterým je zajištění dostatku potravin do budoucna. Upozorňuje na to, že roste světová populace, ubývá přírodních zdrojů, mění se klima, a tak bychom se už nyní měli zamyslet nad tím, co udělat, aby bylo za několik let dostatek kvalitních potravin pro všechny.

Hudba: https://www.bensound.com
1 3 4 5 6 7 8 9 11