Připravujeme dopoledne plné vědy pro děti ze Science campu Pevnosti poznání

03. červen 2024

Olomoucké Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky je špičkové pracoviště Akademie věd ČR, které se zaměřuje na studium dědičné informace rostlin, především obilovin, banánovníku a trav. Jde o celosvětově uznávané pracoviště, které vyvinulo unikátní metody a postupy a dlouhodobě tak přispívá ke šlechtění nových odrůd zemědělských plodin s lepšími vlastnostmi.

Pro děti zde bude připraven zajímavý program, jehož cílem je nadchnout malé přírodovědce pro vědu a ukázat jim, proč je výzkum dědičné informace rostlin důležitý. Připravena budou interaktivní stanoviště se zajímavými soutěžními úkoly a návštěva laboratoře. Děti také uvidí skleníky, dozví se, k čemu slouží speciální růstové komory a seznámí se s nejmodernějšími přístroji. Přímo v laboratoři si pak budou moci vyzkoušet jednoduché experimenty a prohlédnout si zajímavé exponáty pod mikroskopem či lupou.